Search Suggest

Perkembangan Undang-Undang ACRA: Satu Tinjauan

ACRA, atau Accounting and Corporate Regulatory Authority, adalah badan pengawalseliaan korporat dan perniagaan yang bertanggungjawab dalam mengawasi
ACRA

ACRA, atau Accounting and Corporate Regulatory Authority, adalah badan pengawalseliaan korporat dan perniagaan yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan mengatur sektor korporat dan perniagaan di Singapura. Sejak penubuhannya, undang-undang yang mengawal selia ACRA telah berkembang dan berubah mengikut keperluan zaman. Artikel ini akan meninjau perkembangan undang-undang ACRA sepanjang masa.

Sejarah Awal ACRA dan Perundangan

Penubuhan ACRA

ACRA ditubuhkan pada tahun 2004 melalui penggabungan dua badan yang sedia ada, iaitu Pendaftar Syarikat dan Pendaftar Perniagaan. Tujuan penubuhan ACRA adalah untuk menyediakan satu titik perhubungan bagi semua aspek pengawalseliaan korporat dan perniagaan di Singapura. Baca artikel sebelum ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sejarah ACRA, perbincangan yang lebih lengkap dan menyeluruh. 

Undang-Undang Asal

Pada masa penubuhan, undang-undang yang mengawal selia ACRA adalah Akta Syarikat (Companies Act) dan Akta Perniagaan (Business Registration Act). Akta-akta ini menetapkan peraturan dan garis panduan mengenai pendaftaran, pengurusan, dan pengawasan syarikat dan perniagaan di Singapura.

Perubahan Undang-Undang sepanjang Masa

Akta Syarikat (Amendment) 2014

Pada tahun 2014, pindaan besar-besaran dilakukan ke atas Akta Syarikat. Perubahan ini bertujuan untuk memudahkan proses perniagaan, meningkatkan tadbir urus korporat, dan memperkukuhkan kerangka pengawalseliaan. Antara perubahan yang dibuat termasuk peningkatan kewajipan pengarah syarikat, pengecualian audit untuk syarikat kecil, dan pembentukan Jabatan Pengawal Keselamatan Maklumat (ISD) dalam ACRA. 

Akta Perniagaan (Amendment) 2014

Pada tahun yang sama, Akta Perniagaan juga mengalami pindaan yang bertujuan untuk memperkukuhkan kerangka pengawalseliaan perniagaan dan meningkatkan ketelusan. Perubahan yang dibuat termasuk peningkatan kewajipan pemilik perniagaan, pengecualian audit untuk perniagaan kecil, dan pengenalan sistem pendaftaran atas talian. Baca artikel sebelum ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mengupas Tugas dan Tanggungjawab ACRA, perbincangan yang lebih lengkap dan menyeluruh. 

Cabaran Masa Depan dan Evolusi Undang-Undang ACRA

Untuk memastikan undang-undang ACRA kekal relevan dan mencukupi dalam mengawasi sektor korporat dan perniagaan di Singapura, badan ini perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. Beberapa cabaran masa depan yang mungkin mempengaruhi undang-undang ACRA termasuk:

Digitalisasi dan Teknologi

Dalam era digital yang semakin maju ini, teknologi telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita, termasuk sektor perniagaan dan korporat. Oleh itu, ACRA perlu mengambil kira perubahan teknologi ini dan menyesuaikan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan pengurusan dan pengawasan syarikat dan perniagaan.

Sistem Pendaftaran dan Pengurusan Atas Talian

Salah satu contoh bagaimana teknologi telah mempengaruhi sektor ini adalah penggunaan sistem pendaftaran dan pengurusan atas talian. ACRA telah melancarkan sistem BizFile+ yang memudahkan proses pendaftaran, pengurusan, dan pematuhan syarikat dan perniagaan di Singapura. Sistem ini membolehkan pemilik syarikat dan perniagaan mengakses maklumat dan menjalankan transaksi secara atas talian, menjadikan proses lebih cepat dan efisien.

Penggunaan Teknologi Blockchain dan Kripto

Penggunaan teknologi blockchain dan mata wang kripto semakin popular dalam sektor perniagaan dan korporat. ACRA perlu menyesuaikan undang-undang dan peraturan yang ada untuk memastikan penggunaan teknologi ini mematuhi garis panduan yang ditetapkan serta memastikan kepentingan pemilik syarikat, pelabur, dan pihak berkepentingan lain dilindungi.

Perlindungan Data dan Keselamatan Siber

Dalam era digital, perlindungan data dan keselamatan siber menjadi semakin penting. ACRA perlu memastikan syarikat dan perniagaan mematuhi peraturan perlindungan data seperti Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) dan mengambil langkah yang wajar untuk melindungi data pelanggan dan pihak berkepentingan lain.

Dalam menyusuri era digitalisasi dan teknologi ini, ACRA perlu terus menyesuaikan undang-undang dan peraturan yang ada untuk memastikan sektor perniagaan dan korporat di Singapura dapat beroperasi dengan cara yang selamat, telus, dan adil. Kecemerlangan dalam mengawasi perkembangan teknologi dan menerapkan perubahan yang relevan dalam undang-undang akan memastikan Singapura kekal sebagai pusat perniagaan yang menarik dan kompetitif di peringkat global.